ΧΑΛΙ VISCOSE FARASHE 1180/497550

 
ΧΑΛΙ VISCOSE FARASHE 1180/497550 - 160cm x 230cm-1
 
ΧΑΛΙ VISCOSE FARASHE 1180/497550 - 067cm x 210cm-1
 
ΧΑΛΙ VISCOSE FARASHE 1180/497550 - 067cm x 140cm-1
 
ΧΑΛΙ VISCOSE FARASHE 1180/497550 - 140cm x 200cm-1