ΧΑΛΙ VELVET 7844/Cream Beige

 
ΧΑΛΙ VELVET 7844/Cream Beige - 133cm x 190cm-0
 
ΧΑΛΙ VELVET 7844/Cream Beige - 160cm x 230cm-1
 
ΧΑΛΙ VELVET 7844/Cream Beige - 067cm x 140cm-0
 
ΧΑΛΙ VELVET 7844/Cream Beige - 067cm x 210cm-0
 
ΧΑΛΙ VELVET 7844/Cream Beige - 200cm x 290cm-0